วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ไล่หนูอย่างไรให้ได้ผล และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ตอนที่ 2

ในปี 2452 ขณะที่เขากำลังเล่นนํ้าอยู่ที่ชายทะเล ชายชาวอังกฤษผู้หนึ่งชื่อ ชาร์ลส์ เวบสเตอร์ ลีดบีเธอร์ อ้างว่ามองเห็นรัศมีของกฤษณมูรติ เป็นรัศมีมหัศจรรย์ที่ไม่มีอณูของความเห็นแก่ตัวปะปนอยู่เลย สมาคมเทวญาณวิทยาซึ่งมีนางแอนนี่ บีแชนท์ เป็นประธาน จึงได้ขออุปการะเลี้ยงดูเขาและน้องชายที่ชื่อนิตยา เพื่อตระเตรียมตัวเขาให้เป็นคุรุโลก หรือพระศรีอารียเมตไตรยผู้มาโปรดโลกสมาคมเทวญาณวิทยาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2418 ที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา วิธีไล่หนูบนฝ้า โดยมาดามเฮเสนา เปตรอฟ บลาวัตสกี้ นิ วอน ฮาน ชาวรัสเชีย มีความเชื่อพื้นฐานในคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องลึกลับ และเวทมนต์คาถาประกอบกับรู้สืกท้อแห้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงคิดว่ามนุษย์จะต้องรวมตัวกันใหม่ มีศาสนาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าจะได้พบบุคคลหนึ่งในโลกนี้ซึ่งมีชีวิตและร่างกายเหมาะสำหรับรองรับการอวตารของพระศรีอารียเมตไตรยซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับเด็กชายกฤษณมูรติเมื่อเขาได้รับการคิกษา เจริญเติบโตขึ้น ก็เห็นความขัดแย้งในสมาคมเขาอยู่กับผู้ซึ่งมีความรู้ แต่ความขัดแย้งทำให้เขาตั้งคำถามขึ้นมาว่า การที่มาแต่งตั้งให้เขาเป็นศาสดาหมายถึงอะไร ทำให้เขากลับย้อนมามองตัวเองลึกลงไปในจิตใจ ในที่สุดเขาเห็นว่า ไม่มีองค์กรใด หรือศาสนา จะนำพามนุษย์ออกไปจากความทุกข์ได้กฤษณมูรติได้แตกหักกับสมาคมเทวญาณวิทยา ครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม ปี 2472 เขาประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวว่า “สัจจะเป็นดินแดนที่ไร้หนทางไม่อาจมีการตั้งองค์การใด ๆ ขึ้น เพื่อนำหรือบังคับผู้คนให้เดินไปตามทางเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสัจจะเป็นสิงไร้ขอบเขตและไร้เงื่อนไขไม่อาจถูกจัดแจงและไม่อาจเข้าถึงได้ โดยผ่านศาสนา เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี นิกาย หรือองค์การใดๆ”เขาปฏิเสธการเป็นคนขององค์การทางจิตวิญญาณใด ๆ ทั้งไม่ต้องการผู้ติดตาม หรือสาวก เพราะ “ขณะที่คุณเริ่มติดตามผู้ใดผู้หนึ่ง คุณก็หยุดติดตามสัจจะ ไม่มีผู้ใดถือกุญแจแห่งสัจจะไว้ กุญแจนั้นคือตัวคุณเอง  น]ทรวินทิและขึ้นอยู่กับการทำความบริสุทธี้ ความปราศจากมลทินของตัวคุณเองเท่านั้น”ขณะที่ประกาศอิสรภาพจากสมาคมเทวญาณวิทยานั้น กฤษณมูรติมีอายุได้ 34 ปี เขาไม่เคยปรารถนาเงินทอง อำนาจ หรือความสะดวกสบายในชีวิต เขาเดินทางรอบโลกพบปะและพูดคุยกับคนทั้งมวล เพื่อปลดปล่อยให้คนเป็นอิสระจากกรงขังและความหวาดกลัวทั้งมวล โดยไม่ก่อตั้งศาสนาใหม่หรือเสนอทฤษฎีใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้น เขาก็ใช้ชีวิตหลีกเร้นคนเดียว อยู่ในแคสิฟอร์เนัย เขียนหนังสือบ้าง  เครื่องไล่หนูในรถยนต์ ออกไปพูดที่ต่างๆ บ้างเป็นบางครั้ง เป็นเวลา 9 ปี จนหนังสือที่เขาเขียนออกมาได้มีคนรู้จัก เกี่ยวกับเรื่องการรู้จักตนเอง เกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง เกี่ยวกับความอิจฉาริษยา ความโลภ โกรธ แข่งขัน เขาจะดึงเอาด้านในของจิตออกมาดู แล้วก็สอบสวนลงไปในใจมนุษย์แต่ละคนมนุษย์มีความขัดแย้ง มีแต่ความระแวงสงสัย และความกลัว กฤษณ-มูรติจึงกลับไปด้านจิตใจเขาเรียกว่า  เขาแนะนำให้สังเกตเขาจะเน้นเรื่องการเฝ็าดูตัวเอง การสังเกตตัวเอง เรียนรู้ตัวเอง คำตอบทั้งหมดที่เขาค้นพบไม่ได้มาจากหนังสือเล่มไหน แต่เกิดจากการใช้ชีวิต การเฝ็าดูที่ภายในการแบ่งแยกชนชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ ทำให้มนุษย์ไม่ต่างอะไรไปจากสมัยดึกดำบรรพ์  ไล่หนูด้วยสมุนไพร แม้ว่าเราจะเช้ายุคที่ทุกประเทศแทบจะถ่ายเทสิงต่าง ๆ เข้าหากันมีทั้งข่าวสาร ทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิงต่างๆ แต่มนุษย์ยังไม่พันจากดินแดนทางจิตใจ เป็นพุทธ เป็นคริสต์ แยกกันอยู่ ศาสนาจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำให้เกิดความคับแคบ เกิดความงมงาย โดยมี,พระเป็นผู้'ที่ค'รอบงำจิตใจตลอดเวลาเขาจึงแนะนำให้คนหลุดจากการครอบงำจากเรื่องในอดีต จากครอบครัวจากเผ่าพันธุ จากอดีตของชุมชน จากศาสนาในคัมภีร์ นำสิงต่างๆ เหล่านี้มาตรวจสอบ สมองและจิตใจของคนถูกหล่อหลอมจากสิงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสือสารมวลชน เป็นความรู้ เป็นอคติ เป็นการแบ่งแยกต่างๆ ดังนั้นจิตกับอิทธิพลจากภายนอกจึงถูกหล่อหลอมเป็นสิงเดียวกันกับที่เรายึดถีอ ตราบใดที่เราไม่มีอิสรภาพ เราจะไม่สามารถสอบสวนความจริงได้ในขณะที่จิตยึดติดอยู่กับความเชื่อ ทำให้การสอบสวนเกิดอคติ ก่อนอื่นจิตต้องเป็นอิสระ และอิสรภาพก็เป็นก้าวสุดท้าย เพราะฉะนั้น เราต้องกลับมารู้จักตัวเองก่อน หลังจากที่เราถูกหล่อหลอมให้ เป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯในเมื่อทุกอย่างเราฟังด้วยอคติตามความเชื่อ แต่พวกเราทั้งหลายก็บอกว่าเราคิดเอง ซึ่งกฤษณมูรติบอกว่า เราไม่ได้คิดเอง เราถูกหล่อหลอม แล้วเรามาใส่รายละเอียดเครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ก้อนกำมะถันช่วยลดปัญหาของหนูภายในบ้านได้


 สถานะของพระในสังคมมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพระกับสังคม นั่นก็คือเรื่องสถานะของพระในสังคม พระจะมีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างไรส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้คนยอมให้พระมีสถานะอย่างไรในสังคม ในอดีตพระมีบทบาทและความสัมพันธ์กับชุมชนมาก เนื่องจากพระอยู่ในสถานะผู้นำของชุมชน แต่ในปัจจุบันพระมีบทบาทน้อยลงและห่างเหินจากสังคมมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นมากขึ้นในอนาคต ดังเห็นได้ว่าแม้กระทั่งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับศาสนาหรือธรรมะ ผู้คนเป็นอันมากก็หันไปพึ่งพาแหล่งอื่นแทนที่จะไปหาจากพระ  ไล่หนู เพราะถือว่า“พระสงฆ์ไม่น่านับถือหรือไม่รู้ธรรมะดีพอ” บ้าง หรือเพราะ “หาความรู้จากแหล่งอื่นได้สะดวกกว่า” บ้าง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระมิได้อยู่ในสถานะผู้นำ (แม้กระทั่งในทางศาสนา)ในสายตาของผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆอันที่จริงแล้วปรากฏการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า เป็นธรรมดาของความสัมพันธ์ระหว่างพระกับสังคมฆราวาส ไม,ว่าจะมองในเชิงประวัติศาสตร์ หรือเปรียบเทียบกับสังคมอื่น เราจะพบว่าบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างพระกับฆราวาสนั้นมักจะผกผันเป็นปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อใดก็ตามที่ฆราวาสยังไม่เข้มแข็งหรือมีปัญหา พระหรือสถาบันสงฆ์จะมีบทบาทมาก ไม่เฉพาะในด้านจิตใจหรือด้านศาสนาเท่านั้น  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า หากยังรวมถึงบทบาทในทางสังคมหรือในทางโลก ดังจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนวัดเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการคืกษาสังคมวัฒนธรรม นอกเหนือจากในด้านธรรมะ แต่เมื่อฆราวาสมิความเข้มแข็งขึ้นก็เข้ามาร้บผิดชอบหรือดึงบทบาททางสังคมดังกล่าวออกไปจากวัด ทำให้พระมีบทบาทน้อยลง และลดความเป็นผู้นำลงไปตามเมืองต่าง ๆ ของไทยสถานะของพระลดน้อยถอยลง เพราะสังคมฆราวาสเข้มแข็ง แต่ถ้าในต่างประเทศจะตรงกันข้าม ชุมชนคนไทยมักจะอ่อนแอรวมกันไม่ติด ดังนั้นวัดจึงกลับมามีบทบาทสำคัญอีก ดังเห็นได้ว่าวัดไทยในต่างประเทศ มักเป็นที่สอนหนังสือไทย วัฒนธรรมไทย และจัดงานเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีไทย (รวมทั้งกิจกรรมสมัยใหม่ เช่น ประกวดพทรวิบัคินางงาม) อย่างที่เคยทำในอดีต ขณะที่วัดจีนในต่างประเทศ จะทำแต่กิจกรรมด้านศาสนาล้วนๆ เซ่น สอนธรรมะ พิธีกรรมทางศาสนา ส่วนกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ฆราวาสจัดการ ทั้งนี้เพราะชุมชนฆราวาสสามารถรวมกันได้เป็นปีกแผ่นเรายังพบปรากฏการณ์ทำนองเดียวกันนี้ในศาสนาอื่นและประเทศอื่นๆอีก กล่าวคือนักบวชจะเข้าไปมีบทบาททางโลกและได้รับการยกย่องเป็นผู้นำในยามที่สังคมอ่อนแอ และจะกลับไปมีบทบาทเฉพาะทางด้านศาสนาเมื่อสังคมเข้มแข็งขึ้น ในลาตินอเมริกา เมื่อรัฐบาลเผด็จการก่อให้เกิดความระสำระสายในสังคม เซ่น ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้เกิดความยากจนไปทั่วนักบวชในคริสต์ศาสนาจะมีบทบาทสำคัญในสังคมและมีประชาชนเข้ามาเป็นฐานสนับสนุน ครั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วิธีกำจัดหนู  บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยระบบศาลและสถาบันสังคมอื่นๆ ทำงาน แก้ปัญหาสังคมไปตามลำดับฆราวาสสามารถแก้ปัญหาของตัวได้ ฝ่ายพระสงฆ์ซึ่งเป็นแกนนำในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องประชาธิปไตยก็จะมิอิทธิพลและบทบาทน้อยลงในอิหร่านก็เซ่นกัน เมื่อชาห์ทำตัวเป็นเผด็จการ บ้านเมืองระสำระสายไปทั่ว ขบวนการของนักบวชนำโดยโคไมนีก็ฃยายตัว และเข้ามามีบทบาทในทางโลกมากกว่าแต่ก่อน จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำในการปฏิบัติแต่หลังจากการปฏิวัติผ่านไปได้หลายปี บ้านเมืองเริ่มเข้ารูปเข้ารอย สถาบันและกลไกต่างๆ ในทางโลกทำงานได้ดีขึ้น อิทธิพลของฝ่ายนักบวชก็เริ่มลดลงอำนาจไปอยูในมือของฆราวาสมากขึ้น เห็นได้ว่า ถ้าหากว่าในอนาคต สังคมฆราวาสมีความเข้มแข็งกว่าแต่ก่อนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยกลไกและสถาบันของฆราวาสเอง บทบาทของพระก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ คงเหลือแต่บทบาทหลักที่เป็นบทบาทยืนพื้นคือบทบาทด้านศาสนา จิตใจ พิธีกรรม แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า ฆราวาสอาจแย่งบทบาทเหล่านี้!ปได้อีก ดังเห็นได้ว่าในประเทศอุตสาหกรรมอย่างสหรัฐ-อเมริกาและญี่ปุน ฆราวาสเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการศาสนามากขึ้น จน วิสาโลเกิดขบวนการศาสนาแบบฆราวาสขึ้นเป็นอันมาก ในสหรัฐฯ ขบวนการเผยแผ่ศาสนาแบบอีแวนเจลิสต์ เป็นขบวนการฆราวาสล้วนๆ ในญี่ป่นขบวนการฆราวาส เช่น โสกักกาไก ริชโ'ช โกเซไก เติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีสมาชิกหลายล้านคน การสอนธรรมะและการทำพิธีกรรมทางศาสนาล้วนดำเนินการโดยฆราวาส ขณะเดียวกันพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น งานศพ ปัจจุบันก็มีบริษัทเอกซนเข้ามาทำธุรกิจในด้านนี้กันมากขึ้น โดยไม่ใช้ที่วัดจัดงานศพ ผงกำมะถัน แต่ยังว่าจ้างนักบวชไปสวดอยู่ แม้กระนั้นบางแห่งก็ไม่ได้ใช้นักบวชแล้ว แต่ใช้หุ่นยนต์แทนคำถามก็คือ หากว่าสังคมไทยในอนาคตมีความเข้มแข็งขึ้น จะโดยเพราะการหนุนเสริมของพระสงฆ์ (ดังกล่าวข้างต้น) หรือเพราะการร่วมแรงร่วมใจของฆราวาสกันเอง พระจะยังเป็นลิงจำเป็นแค่ไหน ในเมื่อบุคคลสามารถคืกษาธรรมะได้โดยสามารถอาคัยครูบาอาจารย์ที่เป็นฆราวาสหรือหาหนังสืออ่านกันเองได้ แม้กระทั่งการสอนกรรมฐาน ปัจจุบันก็มีฆราวาสหลายคนที่สามารถทำได้ เช่นเดียวกับการเป็นตัวกลางกับลิงคักดิ้ลิทธหรือหน้าที่ในทางไสยศาสตร์ก็มีฆราวาสทำหน้าที่นี้แทนพระมากขึ้นเครื่องไล่หนู

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5 วิธีไล่หนูออกจากบ้านโดยไม่บาป


ร้อยตัว บางครั้งพวกเขาอาจจะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยด้วยการเพิ่มเติมเสียงแปลเป็นภาษาท้องถิ่น (ถ้าจำเป็น)  เช่นภาพยนตร์โฆษณารถยนต์ เครื่องดื่มน้ำอัดลม บางครั้งพวกเขาจะจัดทำ script ภาพยนตร์โฆษณาเหมือนกันทั่วทั้งโลก แต่จะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ด้วยการเปลี่ยน presenter ให้เป็นดาราท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง หรือเป็นที่นิยมชมชอบของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์โฆษณาพวกแชมพู สบู่ ยาสีฟัน น้าหอมเป็นต้น ทำให้ประหยัดเวลาในการเขียน script ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ลง จึงทำให้มีเวลาทุ่มเทให้กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือเพิ่มขึ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลยุทธ์แบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค  รถยนต์และอุปกรณ์ของรถยนต์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น  วิธีไล่หนูบนฝ้า ส่วนข้อเสียของการใช้กลยุทธ์แบบนี้ อาจมีเช่น    เมื่อมีการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ และจำนวนขนาดของบรรจุภัณฑ์มีผลทำให้ลูกค้าบางกลุ่มภายในประเทศนั้นๆ ต้องหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ทำให้สูญเสียยอดจำหน่าย หรืออาจจะพูดไต้ว่าLosing customer focus เปิดโอกาสให้คู่แข่งท้องถิ่นภายในประเทศนั้นๆ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ชึ่งก็อาจจะเติบโตเป็นคู่แข่งที่สำคัญในอนาคต    โรงงานที,เป็นศูนย์กลางการผลิต ต้องทำการเก็บสต๊อกของสินค้าชนิดนั้นๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสต๊อกของสินค้าชนิดเดียวภันที่ผลิตและจำหน่ายในแต่ละประเทศ ส่วนสายการผลิตที่ยกเลิกและที่ถูกปิดต้วลงในบางประเทศ อาจไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ในระยะลัน  ยาเบื่อหนู อาจจะมีการปลดพนักงานออกบ้าง ซึ่งจะทำให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานเสีย ต้องเสียเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าต้องเสียเวลาในการตรวจเช็คที่ด่านศุลกากร เสียเวลาขนถ่ายสินค้าจากด่าน เข้าคู่คลังสินค้าส่วนกลาง เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องก่อนที่จะกระจายสินค้าออกจากคลังคู่ผู้บริโภค

บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้กับลูกค้าทั่วโลก ควรคำนึงว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภคท้องถิ่นบ้างหรอเปล่า เช่นผู้บริโภคบางประเทศอาจจะมีความรู้สึกว่า ถ้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวภันนี้ได้ไปวางจำหน่ายในประเทศ ก. (ที่มีมาตรฐานการดำรงชีพตากว่า)  ไล่แมลงสาบ คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะไม่ดีพอก็เป็นได้ในทางตรงกันข้าม ผู้บริโภคบางประเทศอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวภันนี้ได้ไปวางจำหน่ายในประเทศ ข. (ที่มีมาตรฐานการดำรงชีพสูงกว่า) คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจดีกว่าของผู้ผลิตท้องถิ่น บางประเทศอาจจะมีฃ้อจำกัด หรือ มีข้อบังคับใช้ของกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องฉลากสินค้า เช่น ในประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและยา ต้องมีเครื่องหมายอย. กำกับบนฉลากสินค้า และผลิตภัณฑ์นามันหล่อลื่นบางประเภทต้องมีเครื่องหมาย ทค. กำกับ บนฉลากของผลิตภัณฑ์ เป็นต้นที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่มีความสลับซับซ้อนอะไรมากมายนัก กล่าวคือ เมื่อท่านคิดแบบนี้ได้  และทำได้ คู่แข่งของท่านก็คิดเป็น และทำเป็นเช่นกัน เพียงแต่ว่าใครจะทำได้เร็ววิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง และทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเท่านั้น จึงขอเตือนว่า คลื่นไล่หนู อย่าได้ประมาท!เมื่อท่านต้องการทำอะไรบางอย่างโดยตั้งความหวังไว้อย่างสูง โปรดอย่าลืมช่วยกันวางแผนรองรับ สำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะครับ เป็นต้นว่า  การที่มีเพียง single supply source supplier ทีท่านคัดเลือกมาเพียงรายเดียวต่อวัตถุดิบหนึ่งประเภทนั้น อย่าลืมว่าโรงงานของท่านได้ฝากความหวังในการส่งวัตถุดิบไว้ที่เขาทั้งหมด หาก


วิธีไล่หนู