วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ไล่หนูอย่างไรให้ได้ผล และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ตอนที่ 2

ในปี 2452 ขณะที่เขากำลังเล่นนํ้าอยู่ที่ชายทะเล ชายชาวอังกฤษผู้หนึ่งชื่อ ชาร์ลส์ เวบสเตอร์ ลีดบีเธอร์ อ้างว่ามองเห็นรัศมีของกฤษณมูรติ เป็นรัศมีมหัศจรรย์ที่ไม่มีอณูของความเห็นแก่ตัวปะปนอยู่เลย สมาคมเทวญาณวิทยาซึ่งมีนางแอนนี่ บีแชนท์ เป็นประธาน จึงได้ขออุปการะเลี้ยงดูเขาและน้องชายที่ชื่อนิตยา เพื่อตระเตรียมตัวเขาให้เป็นคุรุโลก หรือพระศรีอารียเมตไตรยผู้มาโปรดโลกสมาคมเทวญาณวิทยาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2418 ที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา วิธีไล่หนูบนฝ้า โดยมาดามเฮเสนา เปตรอฟ บลาวัตสกี้ นิ วอน ฮาน ชาวรัสเชีย มีความเชื่อพื้นฐานในคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องลึกลับ และเวทมนต์คาถาประกอบกับรู้สืกท้อแห้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงคิดว่ามนุษย์จะต้องรวมตัวกันใหม่ มีศาสนาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าจะได้พบบุคคลหนึ่งในโลกนี้ซึ่งมีชีวิตและร่างกายเหมาะสำหรับรองรับการอวตารของพระศรีอารียเมตไตรยซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับเด็กชายกฤษณมูรติเมื่อเขาได้รับการคิกษา เจริญเติบโตขึ้น ก็เห็นความขัดแย้งในสมาคมเขาอยู่กับผู้ซึ่งมีความรู้ แต่ความขัดแย้งทำให้เขาตั้งคำถามขึ้นมาว่า การที่มาแต่งตั้งให้เขาเป็นศาสดาหมายถึงอะไร ทำให้เขากลับย้อนมามองตัวเองลึกลงไปในจิตใจ ในที่สุดเขาเห็นว่า ไม่มีองค์กรใด หรือศาสนา จะนำพามนุษย์ออกไปจากความทุกข์ได้กฤษณมูรติได้แตกหักกับสมาคมเทวญาณวิทยา ครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม ปี 2472 เขาประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวว่า “สัจจะเป็นดินแดนที่ไร้หนทางไม่อาจมีการตั้งองค์การใด ๆ ขึ้น เพื่อนำหรือบังคับผู้คนให้เดินไปตามทางเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสัจจะเป็นสิงไร้ขอบเขตและไร้เงื่อนไขไม่อาจถูกจัดแจงและไม่อาจเข้าถึงได้ โดยผ่านศาสนา เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี นิกาย หรือองค์การใดๆ”เขาปฏิเสธการเป็นคนขององค์การทางจิตวิญญาณใด ๆ ทั้งไม่ต้องการผู้ติดตาม หรือสาวก เพราะ “ขณะที่คุณเริ่มติดตามผู้ใดผู้หนึ่ง คุณก็หยุดติดตามสัจจะ ไม่มีผู้ใดถือกุญแจแห่งสัจจะไว้ กุญแจนั้นคือตัวคุณเอง  น]ทรวินทิและขึ้นอยู่กับการทำความบริสุทธี้ ความปราศจากมลทินของตัวคุณเองเท่านั้น”ขณะที่ประกาศอิสรภาพจากสมาคมเทวญาณวิทยานั้น กฤษณมูรติมีอายุได้ 34 ปี เขาไม่เคยปรารถนาเงินทอง อำนาจ หรือความสะดวกสบายในชีวิต เขาเดินทางรอบโลกพบปะและพูดคุยกับคนทั้งมวล เพื่อปลดปล่อยให้คนเป็นอิสระจากกรงขังและความหวาดกลัวทั้งมวล โดยไม่ก่อตั้งศาสนาใหม่หรือเสนอทฤษฎีใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้น เขาก็ใช้ชีวิตหลีกเร้นคนเดียว อยู่ในแคสิฟอร์เนัย เขียนหนังสือบ้าง  เครื่องไล่หนูในรถยนต์ ออกไปพูดที่ต่างๆ บ้างเป็นบางครั้ง เป็นเวลา 9 ปี จนหนังสือที่เขาเขียนออกมาได้มีคนรู้จัก เกี่ยวกับเรื่องการรู้จักตนเอง เกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง เกี่ยวกับความอิจฉาริษยา ความโลภ โกรธ แข่งขัน เขาจะดึงเอาด้านในของจิตออกมาดู แล้วก็สอบสวนลงไปในใจมนุษย์แต่ละคนมนุษย์มีความขัดแย้ง มีแต่ความระแวงสงสัย และความกลัว กฤษณ-มูรติจึงกลับไปด้านจิตใจเขาเรียกว่า  เขาแนะนำให้สังเกตเขาจะเน้นเรื่องการเฝ็าดูตัวเอง การสังเกตตัวเอง เรียนรู้ตัวเอง คำตอบทั้งหมดที่เขาค้นพบไม่ได้มาจากหนังสือเล่มไหน แต่เกิดจากการใช้ชีวิต การเฝ็าดูที่ภายในการแบ่งแยกชนชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ ทำให้มนุษย์ไม่ต่างอะไรไปจากสมัยดึกดำบรรพ์  ไล่หนูด้วยสมุนไพร แม้ว่าเราจะเช้ายุคที่ทุกประเทศแทบจะถ่ายเทสิงต่าง ๆ เข้าหากันมีทั้งข่าวสาร ทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิงต่างๆ แต่มนุษย์ยังไม่พันจากดินแดนทางจิตใจ เป็นพุทธ เป็นคริสต์ แยกกันอยู่ ศาสนาจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำให้เกิดความคับแคบ เกิดความงมงาย โดยมี,พระเป็นผู้'ที่ค'รอบงำจิตใจตลอดเวลาเขาจึงแนะนำให้คนหลุดจากการครอบงำจากเรื่องในอดีต จากครอบครัวจากเผ่าพันธุ จากอดีตของชุมชน จากศาสนาในคัมภีร์ นำสิงต่างๆ เหล่านี้มาตรวจสอบ สมองและจิตใจของคนถูกหล่อหลอมจากสิงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสือสารมวลชน เป็นความรู้ เป็นอคติ เป็นการแบ่งแยกต่างๆ ดังนั้นจิตกับอิทธิพลจากภายนอกจึงถูกหล่อหลอมเป็นสิงเดียวกันกับที่เรายึดถีอ ตราบใดที่เราไม่มีอิสรภาพ เราจะไม่สามารถสอบสวนความจริงได้ในขณะที่จิตยึดติดอยู่กับความเชื่อ ทำให้การสอบสวนเกิดอคติ ก่อนอื่นจิตต้องเป็นอิสระ และอิสรภาพก็เป็นก้าวสุดท้าย เพราะฉะนั้น เราต้องกลับมารู้จักตัวเองก่อน หลังจากที่เราถูกหล่อหลอมให้ เป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯในเมื่อทุกอย่างเราฟังด้วยอคติตามความเชื่อ แต่พวกเราทั้งหลายก็บอกว่าเราคิดเอง ซึ่งกฤษณมูรติบอกว่า เราไม่ได้คิดเอง เราถูกหล่อหลอม แล้วเรามาใส่รายละเอียดเครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น