วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5 วิธีไล่หนูออกจากบ้านโดยไม่บาป


ร้อยตัว บางครั้งพวกเขาอาจจะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยด้วยการเพิ่มเติมเสียงแปลเป็นภาษาท้องถิ่น (ถ้าจำเป็น)  เช่นภาพยนตร์โฆษณารถยนต์ เครื่องดื่มน้ำอัดลม บางครั้งพวกเขาจะจัดทำ script ภาพยนตร์โฆษณาเหมือนกันทั่วทั้งโลก แต่จะยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ด้วยการเปลี่ยน presenter ให้เป็นดาราท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง หรือเป็นที่นิยมชมชอบของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์โฆษณาพวกแชมพู สบู่ ยาสีฟัน น้าหอมเป็นต้น ทำให้ประหยัดเวลาในการเขียน script ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ลง จึงทำให้มีเวลาทุ่มเทให้กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือเพิ่มขึ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลยุทธ์แบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค  รถยนต์และอุปกรณ์ของรถยนต์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น  วิธีไล่หนูบนฝ้า ส่วนข้อเสียของการใช้กลยุทธ์แบบนี้ อาจมีเช่น    เมื่อมีการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ และจำนวนขนาดของบรรจุภัณฑ์มีผลทำให้ลูกค้าบางกลุ่มภายในประเทศนั้นๆ ต้องหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ทำให้สูญเสียยอดจำหน่าย หรืออาจจะพูดไต้ว่าLosing customer focus เปิดโอกาสให้คู่แข่งท้องถิ่นภายในประเทศนั้นๆ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ชึ่งก็อาจจะเติบโตเป็นคู่แข่งที่สำคัญในอนาคต    โรงงานที,เป็นศูนย์กลางการผลิต ต้องทำการเก็บสต๊อกของสินค้าชนิดนั้นๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสต๊อกของสินค้าชนิดเดียวภันที่ผลิตและจำหน่ายในแต่ละประเทศ ส่วนสายการผลิตที่ยกเลิกและที่ถูกปิดต้วลงในบางประเทศ อาจไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ในระยะลัน  ยาเบื่อหนู อาจจะมีการปลดพนักงานออกบ้าง ซึ่งจะทำให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานเสีย ต้องเสียเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าต้องเสียเวลาในการตรวจเช็คที่ด่านศุลกากร เสียเวลาขนถ่ายสินค้าจากด่าน เข้าคู่คลังสินค้าส่วนกลาง เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องก่อนที่จะกระจายสินค้าออกจากคลังคู่ผู้บริโภค

บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้กับลูกค้าทั่วโลก ควรคำนึงว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภคท้องถิ่นบ้างหรอเปล่า เช่นผู้บริโภคบางประเทศอาจจะมีความรู้สึกว่า ถ้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวภันนี้ได้ไปวางจำหน่ายในประเทศ ก. (ที่มีมาตรฐานการดำรงชีพตากว่า)  ไล่แมลงสาบ คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะไม่ดีพอก็เป็นได้ในทางตรงกันข้าม ผู้บริโภคบางประเทศอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวภันนี้ได้ไปวางจำหน่ายในประเทศ ข. (ที่มีมาตรฐานการดำรงชีพสูงกว่า) คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจดีกว่าของผู้ผลิตท้องถิ่น บางประเทศอาจจะมีฃ้อจำกัด หรือ มีข้อบังคับใช้ของกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องฉลากสินค้า เช่น ในประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและยา ต้องมีเครื่องหมายอย. กำกับบนฉลากสินค้า และผลิตภัณฑ์นามันหล่อลื่นบางประเภทต้องมีเครื่องหมาย ทค. กำกับ บนฉลากของผลิตภัณฑ์ เป็นต้นที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่มีความสลับซับซ้อนอะไรมากมายนัก กล่าวคือ เมื่อท่านคิดแบบนี้ได้  และทำได้ คู่แข่งของท่านก็คิดเป็น และทำเป็นเช่นกัน เพียงแต่ว่าใครจะทำได้เร็ววิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง และทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเท่านั้น จึงขอเตือนว่า คลื่นไล่หนู อย่าได้ประมาท!เมื่อท่านต้องการทำอะไรบางอย่างโดยตั้งความหวังไว้อย่างสูง โปรดอย่าลืมช่วยกันวางแผนรองรับ สำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะครับ เป็นต้นว่า  การที่มีเพียง single supply source supplier ทีท่านคัดเลือกมาเพียงรายเดียวต่อวัตถุดิบหนึ่งประเภทนั้น อย่าลืมว่าโรงงานของท่านได้ฝากความหวังในการส่งวัตถุดิบไว้ที่เขาทั้งหมด หาก


วิธีไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น